Architektura On-Line

Wiele ciekawych wpisów o Nieruchomościach

 • rp_budownictwo15.jpg

  Kierunek studiów

  Kiedy wybierałam studia, kierowałam się przede wszystkim tym, co mnie interesuje, aby w przyszłości móc ...

 • rp_nieruchomosci16.jpg

  Nieruchomości są dziś w cen

  W dobie dwudziestego pierwszego wieku spotykamy się z elementami, które przynoszą nam niewymierną korzyść. Szczególnej ...

 • foto (20)

  Często spotykane rodzaje mate

  W dzisiejszych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i ...

 • rp_nieruchomosci3.jpg

  Jak rozróżnia się materiał

  W obecnych czasach można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych ...

 • rp_architektura25.jpg

  Standardowy podział materiał

  Na dzisiejszym rynku budowlanym znajduje się setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych ...

 • rp_nieruchomosci20.jpg

  Jak wygląda podstawowy podzia

  Na dzisiejszym rynku budowlanym istnieje dziesiątki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych ...

 • rp_architektura19.jpg

  Jak dzielimy materiały budowl

  Na dzisiejszym rynku budowlanym można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak można podzielić dane materiały ...

Nieruchomości są dziś w cenie

rp_nieruchomosci16.jpg

W dobie dwudziestego pierwszego wieku spotykamy się z elementami, które przynoszą nam niewymierną korzyść. Szczególnej korzyści oczekujemy podczas inwestycji w nieruchomości, które mają dziś szczególne znaczenie, ponieważ potrafią przynieść odpowiednie korzyści finansowe. W nieruchomościach bardzo ważne znaczenie ma oczywiście teren, na którym taka budowla się znajduje. Oczywiście drogie będą nieruchomości, które znajdują się w centrum  [ Read More ]

Często spotykane rodzaje materiałów budowlanych

foto (20)

W dzisiejszych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak prezentuje się to rozróżnienie? Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, pełnioną funkcję, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa. Są to tylko  [ Read More ]

Standardowy podział materiałów

rp_architektura25.jpg

Na dzisiejszym rynku budowlanym znajduje się setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak wygląda ta klasyfikacja? Najpierw trzeba ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, pochodzenie, sposób otrzymywania. Są to  [ Read More ]

Jak dzielimy materiały budowlane?

rp_architektura19.jpg

Na dzisiejszym rynku budowlanym można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak można podzielić dane materiały budowlane i jak kształtuje się ta klasyfikacja? Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, pochodzenie, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa. Są to  [ Read More ]

Podstawowe rodzaje materiałów wykorzystywanych w budownictwie

rp_nieruchomosci42.jpg

Na dzisiejszym rynku budowlanym można znaleźć setki swoistych materiałów budowlanych. Jak można rozróżnić dane materiały budowlane i jak prezentuje się to rozróżnienie? Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: pochodzenie, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca. Są  [ Read More ]

Podstawowe materiały wykorzystywane w budownictwie

rp_architektura18.jpg

W obecnych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak kształtuje się ta klasyfikacja? Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: sposób otrzymywania, pełnioną funkcję, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, rodzaj tworzywa, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są to tylko  [ Read More ]

Podstawowy podział materiałów budowlanych

rp_architektura23.jpg

Na dzisiejszym rynku budowlanym znajdują się dziesiątki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się ten podział? Na początku trzeba ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, sposób otrzymywania, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku. Są  [ Read More ]

Architektura w Peru

foto (18)

Najwybitniejsze przykłady architektury prowincjonalnej to katedra w Cajamarca i realizacje szkoły w Arequipie, o drobnej, reliefowej dekoracji z motywami kwiatowymi i zoomorficznymi. Za początek nowych tendencji i wpływów fr. uznaje się odbudowę Limy po trzęsieniu ziemi 1746, prowadzoną przez A.M. De Velasco i M. Amata (próba adaptacji rokoka). Francuski neoklasycyzm, zapoczątkowany w XVIII w., dominował  [ Read More ]

Architektura sakralna

foto (12)

W XV w. w architekturze małopol. stosowano najprostsze układy przestrzenne oraz bardzo skromne dekoracje. Na tym tle wyróżniały się fundacje bpa Z. Oleśnickiego (kościoły w Piotrawinie i Bodzentynie, klasztory: Paulinów w Pińczowie i Bernardynów w Krakowie) i J. Długosza (m.in. kościoły w Chotlu Czerwonym, Szczepanowie, Kłobucku, Skałka w Krakowie). Na Śląsku, stanowiącym w XIV w.  [ Read More ]

Architektura na Litwie

foto (20)

Najważniejsze przedsięwzięcia arch. na Litwie były podejmowane w 3. tercji XVII w., gł. przez rodziny Paców i Sapiehów, zatrudniające wybitnych wł. artystów; nawiązywały one do osiągnięć wł. (kościół Kamedułów w Pożajściu), a zwł. do rzym. twórczości G.L. Berniniego (kościół Trynitarzy na Antokolu w Wilnie). Nawiązania do architektury wł. można też odnaleźć w małopol. dziełach B.  [ Read More ]

Architektura cerkiewna

foto (26)

Rozwiązania tego rodzaju zostały zaadaptowane szeroko w architekturze cerkiewnej W. Księstwa Litew., zwł. w katedrach (Połock) i świątyniach bazyliańskich (Berezwecz, Brześć). Na terenie zach. Małopolski i Wielkopolski ważną rolę odgrywali architekci śląscy, m.in. K.M. Franz, twórca kościołów o centralizującej kompozycji wnętrz. Od 2. poł. XVII w. barokizacji ulegała też architektura kościołów drewnianych, naśladujących układy świątyń  [ Read More ]